برگزاری دوره های کارآموزی در نیمه دوم سال با تخفیفات ویژه 

همراه با ارائه مدرک معتبر

زیر نظر بهترین اساتید 

شماره های تماس :   ۴۷۷۱۳۳۰-۰۹۹۲

                                       ۰۹۱۹-۶۹۷۷۵۲۲

                                       ۰۹۱۲-۳۶۵۳۱۱۵

                                    ۰۲۶-۳۶۵۶۰۵۸۶

  اینیستاگرام:                 labatieh

                                                                                                                                                                                                 تلگرام :                  t.me/Atiehlab

Leave a Comment