شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز مفتخر است با همکاری مراکز و ارگانها و بخشها و شرکتهای مختلف دوره های اموزشی کاربردی و مهارت افزایی جهت ارتقای مهارت را برای کلیه متقاضیان به صورت تخصصی و کاربردی با بهترین اساتید و فضای آزمایشگاهی در هر زمان به صورت عمومی و خصوصی برگزار می نماید.

Leave a Comment