آزمایشگاه آتیه در زمینه تشخیص بیماری های رایج ویروسی، قارچی و میکروبی درپرندگان آماده ارائه خدمات می باشد.

لازم به ذکر است انجام این آزمایشات به روش مولکولی PBFD و … انجام میگیرد.

برای هماهنگی با شماره های ۰۹۹۲۴۷۷۱۳۳۰ و ۰۲۶۳۶۵۶۰۵۸۶ تماس حاصل فرمایید.

Leave a Comment