شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز (آزمایشگاه آتیه) ارائه خدمات دهنده تخصصی هماتولوژی- بیوشیمی و ملکولی تشخیص بیماریهای در سگ و گربه با تجهیزات تخصصی و دقت و کیفیت و سرعت بالا.

Leave a Comment