شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم ، به عنوان آزمایشگاه   فعال در حوزه های تشخیص دامپزشکی، محیط زیست، غذا و دارو، آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان، شیر و عسل و شرکت تولیدی و تحقیقاتی راه اندازی شده است.

 

آزمایشگاه فعال در حوزه¬های تشخیص دامپزشکی، محیط زیست، غذا و دارو، آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان، شیر و عسل و شرکت تولیدی و تحقیقاتی راه اندازی شده است.

Leave a Comment