امکان ثبت درخواست بهره مندی از اعتبار طرح های تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فصل پاییز ۱۴۰۱ از روز یکشنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آغاز میگردد. شایان ذکر است متقاضیان برای ثبت درخواست، به بخش «طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی» در کارتابل خود مراجعه نموده و نسبت به انتخاب طرح و بارگذاری مستندات مورد نیاز اقدام نمایند.

منبع:https://labsnet.ir

Leave a Comment