شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

تقویم کارگاه های آموزشی آزمایشگاه آتیه بهار1401

    آزمایشگاه آتیه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی درفصل بهار نموده است. کارگاه ها بصورت عملی، آنلاین،حضوری و به صورت خصوصی و گروهی برگزار می شود. امتیاز شرکت در کارگاه های آموزشی: دریافت گواهینامه کارآموزی موردتایید شرکت دانش بنیان آتیه سلامت البرز، همکار معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی و آزمایشگاه […]