فراخوان برگزاری دوره های آزمایشگاهی

❄ فراخوان برگزاری دوره های آزمایشگاهی در آزمایشگاه آتیه عضو شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی ❄☃ برگزاری دوره¬های مختلف آزمایشگاهی با حضور و تدریس اساتید برجسته کشوری در حوزه های مختلف علمی و عملی ارائه گواهی آموزشی و دوره های مشترک با نظام دامپزشکی دارای امتیاز بازآموزی با امکانات آزمایشگاهی به روز سرفصل های آموزشی…

Read More