این آزمون میزان بررسی و دقت حضور سایر ژنهای مرتیط با این آزمون را افزایش می¬¬دهد.
شاید تنها تفاوت هتروزیگوت و هموزیگوت در نتایج بره‌های متولد شده باشد. تفاوت کلیدی همو و هترو در این است که، قوچ‌های هترو ۵۰% بره‌هایش هترو می‌شوند و قوچ‌های همو همه بره‌هایش هترو می‌شود.
در آزمایشگاه تخصصی دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز این آزمون با دقت و حساسیت بالایی انجام می گیرد. شماره های تماس جهت هماهنگی
09924771330-02636560586

Leave a Comment