جهت بدست آوردن جواب هاي دقيق و قابل اطمينان، رعايت اصول صحيح نمونه برداري و چگونگي ارسال نمونه به آزمايشگاه از اهميت فراواني برخوردار است. لذا از كليه همکاران  محترم درخواست مي‌شود جهت ارسال نمونه به آزمايشگاه دامپزشكي آتیه براي انجام آزمايش‌هاي متنوع،با شماره زیر در ارتباط باشید:
 ۰۹۹۲۴۷۷۱۳۳۰ و ۰۲۶۳۶۵۶۰۵۸۶

اینستاگرام: labatieh

Leave a Comment