شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
قیمت محصولات

 

شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز

آماده سازی و تهیه محیط کشتهای چند خانه با سفارش مشتری قابل تهیه میباشد.

زمان سفارش و تحویل به دلیل تازه بودن محیط های کشت 72 ساعت میباشد.

شما می توانید لیست قیمت های آتیه سلامت را در زیر دانلود کنید

لیست محیط‌های کشت عمومی آماده مصرف پلیت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت عمومی آماده مصرف پلیت

لیست محیط‌های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت کروم اگار آماده مصرف پلیت

لیست محیط‌های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت
لیست محیط های کشت اختصاصی آماده مصرف پلیت

لیست محیط‌های کشت آماده مصرف شرکت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت
لیست محیط های کشت آماده مصرف شرکت

لیست کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی و معرف‌های آماده مصرف از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف

لیست معرف‌ها و محلول‌های آماده مصرف شیمی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

لیست کیت و معرف های آماده مصرف
لیست کیت و معرف های آماده مصرف شیمی