شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلمات البرز در جهت ارتقای مهارت اقدام به انتشار و عرضه فیلم های دوره های آموزشی مختلف برگزار شده- جزوات مخالف مورد استفاده و نیاز دانشجویان- فارغ التحصیلان و شاغلین فعال در حوزه ازمایشگاه نموده است. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

Leave a Comment