🔰 در راستای رفع نیازهای فناورانه جزیره قشم؛ رویداد ملی تانا توسط پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار خواهد شد

⭕️ رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم از برگزاری رویداد تانا ( توسعه و ارتقا زیست بوم نوآوری استان ها ) در این پارک خبر داد

🌐 لینک خبر https://b2n.ir/h36373

Leave a Comment