دکتر-علیرضا-مختاری

به نام خدا                                                   

نام: علیرضا

نام­خانوادگی: مختاری

سال و محل تولد: تهران- ۱۳۵۵

تحصیلات دانشگاهی:

 • اخذ مدرک دیپلم متوسطه در سال ۱۳۷۲
 • تحصیل در مقطع کاردانی از سال ۱۳۷۴ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
 • تحصیل در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۷۶ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و اخذ مدرک در سال ۱۳۷۸
 • انجام پروژه تحقیقاتی مقطع کارشناسی با موضوع بررسی باکتری پاتوژن غذایی اشریشیاکلای در روده ماهیان پرورشی در سال ۱۳۷۸
 • شروع به کار در آزمایشگاه بخش خصوصی دامپزشکی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۴
 • اشتغال در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۴ – ۱۳۹۷
 • همکاری با موسسه پژوهشی میکروبیولوژی پاسارگاد به عنوان مشاور علمی موسسه
 • تحصیل دررشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹
 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی ­اثر ­اسانس ­زیره ­سبز ­بر­ روی­ بیان­ ژن (FUM1­ ) قارچ­های­­ فوزاریوم­ ورتیسیلیوئیدس توکسین­زای ­جداسازی ­شده­ در ایران، ­به­ روش RT-PCR در سال ۱۳۹۱
 • ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی PHD باکتری شناسی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۱
 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع دکتری تخصصی PHD با عنوان تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت آنتی­بیوتیکی جدایه­های سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و ‏بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین ‏A، آلژینات و ژنهای ‏oprI‏ و ‏oprL
 • کارمند نمونه در سطح دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۹۵
 • راه­اندازی و مسئول فنی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه صبح سلامت البرز به عنوان آزمایشگاه رفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 • تاسیس شرکت و مدیر عامل شرکت تشخیصی- تولیدی- تحقیقاتی دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز (آزمایشگاه آتیه)
 • مسئول فنی بخش میکروب ­شناسی، قارچ شناسی و ملکولی آزمایشگاه دامپزشکی آتیه
 • پژوهشگر برتر دومین جشنواره پایان نامه های برتر جشنواره خیام، جایزه ویژه خیام با محور موضوعی اثر علوم پزشکی (دامپزشکی) به شماره ۱۳۹۸۰۶۰۱۱۰۳۰ در سال ۱۳۹۸
 • عضو منتخب برتر استانی اعضا نظام دامپزشکی توسط شورای نظام دامپزشکی استان البرز در سال ۱۳۹۹

 

سوابق تدریس:

 • تدریس دروس اختصاصی باکتری شناسی، قارچ شناسی و روشهای تشخیص ملکولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • تدریس دوره ها و کارگاههای آموزشی در حوزه های مرتبط در محل شرکت تامین آتیه سلامت البرز

فعالیتهای تحقیقاتی:

دوره های آموزشی:

 • اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی GLP به مدت ۴۲ ساعت با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷
 • تدریس در کارگاه آموزشی GLP ویژه کارشناس­ها و اساتید علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه به مدت ۱۲ ساعت در سال ۱۳۸۸
 • سابقه تدریس درس باکتری شناسی و قارچ شناسی مقطع کارشناسی ارشد
 • شرکت در دوره بازآموزی آموزشی میکروبیولوژی مواد غذایی به مدت ۱۶ ساعت با همکاری پژوهشگاه استاندارد سال ۱۳۹۸
 • شرکت در کارگاه الزامات مورد نیاز آزمایشگاهها انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران به مدت ۶ ساعت سال ۱۳۹۸

اختراعات

 • ثبت اختراع با عنوان ( شیر غنی شده با شلتوک برنج به منظور افزایش زمان ماندگاری) در سال ۱۳۸۹
 • کسب مدال نقره جهانی در مسابقات بین­المللی اختراعات ژنو سوئیس با عنوان ” کاهش بار میکروبی درب نوشابه­های گازدار با استفاده از پوشش­های نانو آنتی­میکروبیال” در سال ۱۳۹۰ و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کشور مالزی سال ۲۰۱۱
 • کسب مدال طلا در دومین المپیاد مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوراسگان اصفهان در مهر ماه ۱۳۹۰ با عنوان        ” کاهش بار میکروبی درب نوشابه­های گازدار با استفاده از پوشش­های نانو آنتی­میکروبیال” در بخش کشاورزی المپیاد

مقالات خارجی

 • چاپ مقاله با عنوان” Salmonella Entritidis in captive Siberian Tiger: A case report from Iran” در مجله (ISI) Global Veterinaria در سال ۲۰۱۱  URL : http://www.idosi.org/gv/gv6(5)11/15.pdf
 • چاپ مقاله با عنوانAntifungal effects of various extracts of Ephedra major Host on common fungal pathogens  در مجله (ISI) Middle-East Journal Of Scientific Research  در سال ۲۰۱۱ https://www.researchgate.net/profile/Pourdad_Panahi/publication/267726331_Evaluation_of_Antifungal_Activity_of_Physalis_alkekengi_L_Extracts_on_Microsporum_canis_Candida_albicans_Trichophyton_mentagrophytes_and_Nocardia_asteroids/links/5740426708aea45ee8455ca0/Evaluation-of-Antifungal-Activity-of-Physalis-alkekengi-L-Extracts-on-Microsporum-canis-Candida-albicans-Trichophyton-mentagrophytes-and-Nocardia-asteroids.pdf.
 • چاپ مقاله با عنوان Assesment of Aflatoxin M1 Contamination in Raw Milk by ELISA in Urmia,Iran  در مجله (ISI) American-Eurasian Journal of Toxicology Sciences در سال ۲۰۱۱  http://www.idosi.org/aejts/3(4)11/4.pdf
 • چاپ مقاله با عنوان β – lactams and tetracyclines antibiotic residue detection in bulk tank milk in iran  در مجله   Iranian journal publication Healthدر سال ۲۰۱۳  http://ijph.tums.ac.ir
 • چاپ مقاله با عنوان Efficacy of Cuminum cyminum essential oil on FUM1 gene expression of  fumonisin-producing Fusarium verticillioides strains در مجله Avicenna journal of phytomedicine در سال ۲۰۱۵  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352531/
 • چاپ مقاله با عنوان Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)  در مجله Journal of Medicinal Plants  در سال ۲۰۱۵  https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=454794
 • چاپ مقاله با عنوان Detection of diarrhoeagenic Escherichia coli virulence genes by multiplex-PCR method and their antibiotic susceptibility profile  در مجله  Scientific Journal of Microbiology  در سال ۲۰۱۵ doi: 10.14196/sjm.v4i7.1913
 • چاپ مقاله با عنوان Molecular detection of inv A and spv virulence genes in Salmonella typhimurium isolated from human and animals in Iran  در مجله  Scientific Journal of Microbiology  در سال ۲۰۱۵    doi: 10.14196/sjm.v4i7.1914
 • چاپ مقاله با عنوان Genotyping of Pseudomonas aeruginosa strains as a multidrug resistant (MDR) bacterium and evaluating the prevalence of ESBLs and some virulence factors encoding genes by PFGE and ERIC-PCR methods  در مجله  Iranian Journal of Pharmaceutical Research  با ضریب تاثیر Impact Factor (2018): 1.183 در سال ۲۰۱۸، جولای    ۲۲۰۳۷/IJPR.2019.1100762
 • چاپ مقاله با عنوان The study of Cumin oil essence on the function of FUM1 genes in Fusarium verticillioides by molecular analysis در مجله  International Journal of Molecular and Clinical Microbiology  در سال ۲۰۱۸  http://www.ijmcm.ir/article_668013.html
 • چاپ مقاله با عنوان EVALUATION OF MexAB-OprM EFFLUX PUMP AND DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA HUMAN AND VETERINARY ISOLATES در مجله  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine  در سال ۲۰۲۱  DOI: 10.15547/bjvm.2019-0070

مقالات داخلی

 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، الکلی و استنی گیاه ریش بز (Ephedra major Host) بر روی سویه های استاندارد گونه های استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پیوژنز، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال  ۱۳۸۸  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_5336_6.html
 • چاپ مقاله با عنوان آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه­های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش­های نانو آنتی باکتریال در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال ۱۳۸۸  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5335
 • چاپ مقاله با عنوان نوین­ترین روش استخراج دزوکسی نوکلئیک اسید پاتوژن­های غذایی به وسیله ذوب و انجماد سلولی (ازت مایع) در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال ۱۳۸۸
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدقارچی و تغییرات مورفولوژیکی اسانس زیره سبز بر روی جدایه­های قارچ فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس جداسازی شده در ایران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال ۱۳۹۱  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5572
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی آلودگی میکروبیولوژی جوانه­های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال ۱۳۹۲  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_1568_d300775929358fe2cdc7ceb9c922378f.pdf
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان تأثیر نانو اسانسهای گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونه­های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران در مجله علمی – پژوهشی میکروب­شناسی موادغذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال ۱۳۹۳ http://jfm.iaushk.ac.ir/article_641638.html
 • چاپ مقاله با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره بر پایه دی­اکسیدتیتانیوم و تعیین میزان باقی­ماندگی ذرات به روش تیتراسیون در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال ۱۳۹۴  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_7549_12.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی تأثیر سه محلول ضدعفونی کننده Septisurface ،D.S.H و H2O2 بر آلودگی سطوح یونیت بخش ترمیمی دندانپزشکی در مجله علمی – پژوهشی دندانپزشکی مشهد، در سال ۱۳۹۴  http://jmds.mums.ac.ir/article_5804_0.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی ژن های blaTEM و blaPSE مولد بتالاکتاماز در جدایه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم با روش Multiplex-PCR در مجله علمی – پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران، در سال ۱۳۹۴

URL: http://ijmm.ir/article-1-492-fa.html

 • چاپ مقاله با عنوان جداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ژن اینتگرون کلاس ‏I‏ از ‏نمونه­های ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری استان تهران در مجله علمی-پژوهشی نشریه دامپزشکی، در سال ۱۳۹۵ https://www.civilica.com/Paper-JR_VTJ-JR_VTJ-29-2_005.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال (Citrus sinensis Peel) در شرایط آزمایشگاهی در مجله علمی-پژوهشی پزشکی مازندران، در سال ۱۳۹۶   URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9840-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل میکروبی جدا شدهاز نمونه های شیر خام گرفته شده از موارد حاد و تحت حاد ورم پستان در دام ها در مجله علمی-پژوهشی پیاورد سلامت، اسفند ۱۳۹۶ URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6425-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان شناسایی ژن‌های مقاومت به سولفانامید (‏sul2، ‏sul3‏) ، تتراسایکلین‏tet(A)‏ ، ‏tet(C)‏ ، ‏tet(D)‏ و اینتگرون ‏intI‏ در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه‌های ورم پستان (Mastitis)در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، پاییز ۱۳۹۸ URL: http://aums.abzums.ac.ir/article-1-1013-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین A، اگزوآنزیم، آلژینات و oprI وoprL در جدایه­های سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز سال ۱۴۰۰
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی ژنهای مقاومت کارباپنماز و اینتگرون در سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونه های بالینی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به روش آزمایشگاهی در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بهار سال ۱۴۰۱

        کنگره ها

 • ارائه مقاله به صورت شفاهی با عنوان” تقلیل میزان باکتری اشریشیاکلی تزریقی در آب CIP کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از فناوری نانو” در همایش فناوریهای نوین، غذای سالم دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۰
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوششهای بسته­بندی نانو نقره در فاز کلوئیدی” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان Increasing the durability of Iran caviar by means of nano-silver packaging در کنگره صنعت غذایی NAFI  ۲۰۱۱ در ترکیه
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوشش ­های نانو بر پایه دی­اکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی در اولین کنفرانس بین­المللی ایروان ارمنستان
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “بررسی میزان آلودگی باکتریایی آبهای معدنی در سال ۱۳۸۹ “در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی آلودگی میکروبی در سس­های مایونز یکبار مصرف” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰
 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان ” بررسی وضعیت میکروبی کشکهای خشک موجود در بازار” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰
 • ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین کنگره موادغذایی سال ۲۰۰۹ در تهران با عنوان بررسی میکروبی اولیه بر روی جوانه­های گیاهی بسته بندی شده در تهران
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ارزیابی آفلاتوکسین M1 در شیرهای خام دامداریهای ارومیه در اولین همایش ملی صنعت و بهداشت موادغذایی با منشاء دامی در قم در سال ۱۳۹۱
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی میزان آلودگی شیرهای خام به بتالاکتام­ها و تتراسایکلین با کیت توئین سنسور بی­تی در شهرستان­های شیراز، ساری، تبریز و کازرون” در دومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱
 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان” بررسی میزان تاثیر نانواسانس زیره سبز بر روی گونه­های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران” درسومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۲
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ” بررسی وجود بافت­های غیر مجاز و تشخیص نوع گوشت مصرفی و آلودگی میکروبیولوژیکی در فرآورده­های گوشتی عرضه شده در استان البرز ” در اولین کنگره ملی غذای حلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پاییز ۱۳۹۸
 • شرکت در هفتمین کنگره بین­المللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه ۱۳۹۸ – تهران

 

طرحهای تحقیقاتی

 • همکاری در انجام طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات شیلات ایران با عنوان بررسی بسته­بندی خاویار ایران با استفاده از پوشش ­های نانو بر پایه دی­اکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی به مسئولیت دکتر عباسعلی مطلبی (موسسه تحقیقات شیلات ایران) در سال ۱۳۹۰

 

تالیفات

 

 • انتشار CD آموزشی آزمون­های شیمی مواد غذایی با همکاری انتشارات انوار دانش با مجوز وزارت ارشاد ۱/۳۴۵ در زمستان ۱۳۹۰
 • ترجمه کتاب تضمین کیفیت غذا با همکاری گروه مترجمین ( انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه) در سال ۱۳۹۱
 • انتشار CD اطلس تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی – انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه با مجوز ۱/۳۴۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – تابستان ۱۳۹۱
 • تالیف کتاب استانداردهای آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی (با همکاری گروه مولفین) انتشارات دانشگاه آزاد واحد ابهر در سال ۱۳۹۱
 • تالیف کتاب روش تحقیق مقدماتی در علوم پایه (با همکاری گروه مولفین) موسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲
 • تالیف کتاب بررسی تاثیر بسته­بندی نانو بر روی زمان ماندگاری خاویار ایران (با همکاری گروه مولفین) موسسه LAMBERT در سال ۲۰۱۴
 • انتشار CD آموزشی Atlas of Food Microbiology در سال ۱۳۹۴ با همکاری اعضا محترم هیات علمی

داوری مقالات

 • داور مجله علمی پزشکی جندی شاپور
 • داور مجله علمی پزشکی اردبیل
 • داور مجله علمی پزشکی فسا
 •  داور مجله International Journal of Food Research
 • داور مجله International Journal of Molecular and Clinical Microbiology (IJMCM) دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
 • داور مجله علمی پزشکی رازی
 •  داور مجله Journal of Pharmaceutical Research International

 

دانلود فایل رزومه دکتر علیرضا مختاری

download-now
download-now