شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
دکتر-علیرضا-مختاری

به نام خدا                                                   

نام: علیرضا

نام­خانوادگی: مختاری

سال و محل تولد: تهران- 1355

تحصیلات دانشگاهی:

 • اخذ مدرک دیپلم متوسطه در سال 1372
 • تحصیل در مقطع کاردانی از سال 1374 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
 • تحصیل در مقطع کارشناسی از سال 1376 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و اخذ مدرک در سال 1378
 • انجام پروژه تحقیقاتی مقطع کارشناسی با موضوع بررسی باکتری پاتوژن غذایی اشریشیاکلای در روده ماهیان پرورشی در سال 1378
 • شروع به کار در آزمایشگاه بخش خصوصی دامپزشکی از سال 1381 تا سال 1384
 • اشتغال در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 – 1397
 • همکاری با موسسه پژوهشی میکروبیولوژی پاسارگاد به عنوان مشاور علمی موسسه
 • تحصیل دررشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1389
 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی ­اثر ­اسانس ­زیره ­سبز ­بر­ روی­ بیان­ ژن (FUM1­ ) قارچ­های­­ فوزاریوم­ ورتیسیلیوئیدس توکسین­زای ­جداسازی ­شده­ در ایران، ­به­ روش RT-PCR در سال 1391
 • ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی PHD باکتری شناسی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 1391
 • اخذ درجه ممتاز پایان نامه مقطع دکتری تخصصی PHD با عنوان تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت آنتی­بیوتیکی جدایه­های سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و ‏بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین ‏A، آلژینات و ژنهای ‏oprI‏ و ‏oprL
 • کارمند نمونه در سطح دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال 1395
 • راه­اندازی و مسئول فنی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه صبح سلامت البرز به عنوان آزمایشگاه رفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در سال 1397-1398
 • تاسیس شرکت و مدیر عامل شرکت تشخیصی- تولیدی- تحقیقاتی دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز (آزمایشگاه آتیه)
 • مسئول فنی بخش میکروب ­شناسی، قارچ شناسی و ملکولی آزمایشگاه دامپزشکی آتیه
 • پژوهشگر برتر دومین جشنواره پایان نامه های برتر جشنواره خیام، جایزه ویژه خیام با محور موضوعی اثر علوم پزشکی (دامپزشکی) به شماره 139806011030 در سال 1398
 • عضو منتخب برتر استانی اعضا نظام دامپزشکی توسط شورای نظام دامپزشکی استان البرز در سال 1399

سوابق تدریس:

 • تدریس در کارگاه آموزشی GLP ویژه کارشناس­ها و اساتید علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه به مدت 12 ساعت در سال 1388
 • تدریس دروس اختصاصی باکتری شناسی، قارچ شناسی و روشهای تشخیص ملکولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • تدریس دوره ها و کارگاههای آموزشی در حوزه های مرتبط در محل شرکت تامین آتیه سلامت البرز
 • تدریس دوره کاربرد و مبانی PCR با همکاری شرکت سلامت آزمون حلال دی ماه 1400
 • تدریس دوره آلودگی های خوراک دام با همکاری شرکت سلامت آزمون حلال دی ماه 1400
 • تدریس دوره اصول بهداشت و امنیت زیستی در کارخانجات خوراک دام با همکاری شرکت سلامت آزمون حلال دی ماه 1400

فعالیتهای تحقیقاتی:

دوره های آموزشی:

 • اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی GLP به مدت 42 ساعت با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387
 • شرکت در دوره بازآموزی آموزشی میکروبیولوژی مواد غذایی به مدت 16 ساعت با همکاری پژوهشگاه استاندارد سال 1398
 • شرکت در کارگاه الزامات مورد نیاز آزمایشگاهها انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران به مدت 6 ساعت سال 1398
 • شرکت در دوره آموزشی اصول بازاریابی و فروش در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم مرداد ماه 1401
 • حضور در همایش تببین استانداردسازی محصولات دانش بنیان در اداره کل استاندارد استان البرز آذر ماه 1401
 • شرکت در دوره آموزشی روشهای تامین مالی در مرداد ماه 1401 توسط شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
 • شرکت در کارگاه آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراع در مرداد ماه 1401 توسط شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

اختراعات

 • ثبت اختراع با عنوان ( شیر غنی شده با شلتوک برنج به منظور افزایش زمان ماندگاری) در سال 1389
 • کسب مدال نقره جهانی در مسابقات بین­المللی اختراعات ژنو سوئیس با عنوان ” کاهش بار میکروبی درب نوشابه­های گازدار با استفاده از پوشش­های نانو آنتی­میکروبیال” در سال 1390 و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کشور مالزی سال 2011
 • کسب مدال طلا در دومین المپیاد مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوراسگان اصفهان در مهر ماه 1390 با عنوان        ” کاهش بار میکروبی درب نوشابه­های گازدار با استفاده از پوشش­های نانو آنتی­میکروبیال” در بخش کشاورزی المپیاد

مقالات خارجی

 • چاپ مقاله با عنوان” Salmonella Entritidis in captive Siberian Tiger: A case report from Iran” در مجله (ISI) Global Veterinaria در سال 2011  URL : http://www.idosi.org/gv/gv6(5)11/15.pdf
 • چاپ مقاله با عنوانAntifungal effects of various extracts of Ephedra major Host on common fungal pathogens  در مجله (ISI) Middle-East Journal Of Scientific Research  در سال 2011 https://www.researchgate.net/profile/Pourdad_Panahi/publication/267726331_Evaluation_of_Antifungal_Activity_of_Physalis_alkekengi_L_Extracts_on_Microsporum_canis_Candida_albicans_Trichophyton_mentagrophytes_and_Nocardia_asteroids/links/5740426708aea45ee8455ca0/Evaluation-of-Antifungal-Activity-of-Physalis-alkekengi-L-Extracts-on-Microsporum-canis-Candida-albicans-Trichophyton-mentagrophytes-and-Nocardia-asteroids.pdf.
 • چاپ مقاله با عنوان Assesment of Aflatoxin M1 Contamination in Raw Milk by ELISA in Urmia,Iran  در مجله (ISI) American-Eurasian Journal of Toxicology Sciences در سال 2011  http://www.idosi.org/aejts/3(4)11/4.pdf
 • چاپ مقاله با عنوان β – lactams and tetracyclines antibiotic residue detection in bulk tank milk in iran  در مجله   Iranian journal publication Healthدر سال 2013  http://ijph.tums.ac.ir
 • چاپ مقاله با عنوان Efficacy of Cuminum cyminum essential oil on FUM1 gene expression of  fumonisin-producing Fusarium verticillioides strains در مجله Avicenna journal of phytomedicine در سال 2015  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352531/
 • چاپ مقاله با عنوان Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)  در مجله Journal of Medicinal Plants  در سال 2015  https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=454794
 • چاپ مقاله با عنوان Detection of diarrhoeagenic Escherichia coli virulence genes by multiplex-PCR method and their antibiotic susceptibility profile  در مجله  Scientific Journal of Microbiology  در سال 2015 doi: 10.14196/sjm.v4i7.1913
 • چاپ مقاله با عنوان Molecular detection of inv A and spv virulence genes in Salmonella typhimurium isolated from human and animals in Iran  در مجله  Scientific Journal of Microbiology  در سال 2015    doi: 10.14196/sjm.v4i7.1914
 • چاپ مقاله با عنوان Genotyping of Pseudomonas aeruginosa strains as a multidrug resistant (MDR) bacterium and evaluating the prevalence of ESBLs and some virulence factors encoding genes by PFGE and ERIC-PCR methods  در مجله  Iranian Journal of Pharmaceutical Research  با ضریب تاثیر Impact Factor (2018): 1.183 در سال 2018، جولای    22037/IJPR.2019.1100762
 • چاپ مقاله با عنوان The study of Cumin oil essence on the function of FUM1 genes in Fusarium verticillioides by molecular analysis در مجله  International Journal of Molecular and Clinical Microbiology  در سال 2018  http://www.ijmcm.ir/article_668013.html
 • چاپ مقاله با عنوان EVALUATION OF MexAB-OprM EFFLUX PUMP AND DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA HUMAN AND VETERINARY ISOLATES در مجله  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine  در سال 2021  DOI: 10.15547/bjvm.2019-0070

مقالات داخلی

 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، الکلی و استنی گیاه ریش بز (Ephedra major Host) بر روی سویه های استاندارد گونه های استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پیوژنز، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال  1388  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_5336_6.html
 • چاپ مقاله با عنوان آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه­های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش­های نانو آنتی باکتریال در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال 1388  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5335
 • چاپ مقاله با عنوان نوین­ترین روش استخراج دزوکسی نوکلئیک اسید پاتوژن­های غذایی به وسیله ذوب و انجماد سلولی (ازت مایع) در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال 1388
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدقارچی و تغییرات مورفولوژیکی اسانس زیره سبز بر روی جدایه­های قارچ فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس جداسازی شده در ایران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال 1391  http://jcp.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5572
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی آلودگی میکروبیولوژی جوانه­های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال 1392  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_1568_d300775929358fe2cdc7ceb9c922378f.pdf
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان تأثیر نانو اسانسهای گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونه­های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران در مجله علمی – پژوهشی میکروب­شناسی موادغذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1393 http://jfm.iaushk.ac.ir/article_641638.html
 • چاپ مقاله با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره بر پایه دی­اکسیدتیتانیوم و تعیین میزان باقی­ماندگی ذرات به روش تیتراسیون در مجله علمی – پژوهشی، پاتوبیولوژی مقایسه­ای ایران (دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات) در سال 1394  http://jcp.srbiau.ac.ir/article_7549_12.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی تأثیر سه محلول ضدعفونی کننده Septisurface ،D.S.H و H2O2 بر آلودگی سطوح یونیت بخش ترمیمی دندانپزشکی در مجله علمی – پژوهشی دندانپزشکی مشهد، در سال 1394  http://jmds.mums.ac.ir/article_5804_0.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی ژن های blaTEM و blaPSE مولد بتالاکتاماز در جدایه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم با روش Multiplex-PCR در مجله علمی – پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران، در سال 1394

URL: http://ijmm.ir/article-1-492-fa.html

 • چاپ مقاله با عنوان جداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ژن اینتگرون کلاس ‏I‏ از ‏نمونه­های ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری استان تهران در مجله علمی-پژوهشی نشریه دامپزشکی، در سال 1395 https://www.civilica.com/Paper-JR_VTJ-JR_VTJ-29-2_005.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال (Citrus sinensis Peel) در شرایط آزمایشگاهی در مجله علمی-پژوهشی پزشکی مازندران، در سال 1396   URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9840-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل میکروبی جدا شدهاز نمونه های شیر خام گرفته شده از موارد حاد و تحت حاد ورم پستان در دام ها در مجله علمی-پژوهشی پیاورد سلامت، اسفند 1396 URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6425-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان شناسایی ژن‌های مقاومت به سولفانامید (‏sul2، ‏sul3‏) ، تتراسایکلین‏tet(A)‏ ، ‏tet(C)‏ ، ‏tet(D)‏ و اینتگرون ‏intI‏ در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه‌های ورم پستان (Mastitis)در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، پاییز 1398 URL: http://aums.abzums.ac.ir/article-1-1013-fa.html
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی فراوانی ژنهای حدت اگزوتوکسین A، اگزوآنزیم، آلژینات و oprI وoprL در جدایه­های سودوموناس آئروژینوزا دامی و انسانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز سال 1400
 • چاپ مقاله با عنوان بررسی ژنهای مقاومت کارباپنماز و اینتگرون در سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونه های بالینی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به روش آزمایشگاهی در نشریه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بهار سال 1401

        کنگره ها

 • ارائه مقاله به صورت شفاهی با عنوان” تقلیل میزان باکتری اشریشیاکلی تزریقی در آب CIP کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از فناوری نانو” در همایش فناوریهای نوین، غذای سالم دانشگاه صنعتی شریف در سال 1390
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوششهای بسته­بندی نانو نقره در فاز کلوئیدی” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان Increasing the durability of Iran caviar by means of nano-silver packaging در کنگره صنعت غذایی NAFI  2011 در ترکیه
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان افزایش زمان ماندگاری خاویار ایران با استفاده از پوشش ­های نانو بر پایه دی­اکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی در اولین کنفرانس بین­المللی ایروان ارمنستان
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان “بررسی میزان آلودگی باکتریایی آبهای معدنی در سال 1389 “در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی آلودگی میکروبی در سس­های مایونز یکبار مصرف” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390
 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان ” بررسی وضعیت میکروبی کشکهای خشک موجود در بازار” در اولین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390
 • ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین کنگره موادغذایی سال 2009 در تهران با عنوان بررسی میکروبی اولیه بر روی جوانه­های گیاهی بسته بندی شده در تهران
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ارزیابی آفلاتوکسین M1 در شیرهای خام دامداریهای ارومیه در اولین همایش ملی صنعت و بهداشت موادغذایی با منشاء دامی در قم در سال 1391
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان” بررسی میزان آلودگی شیرهای خام به بتالاکتام­ها و تتراسایکلین با کیت توئین سنسور بی­تی در شهرستان­های شیراز، ساری، تبریز و کازرون” در دومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1391
 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان” بررسی میزان تاثیر نانواسانس زیره سبز بر روی گونه­های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران” درسومین سمینار ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1392
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان ” بررسی وجود بافت­های غیر مجاز و تشخیص نوع گوشت مصرفی و آلودگی میکروبیولوژیکی در فرآورده­های گوشتی عرضه شده در استان البرز ” در اولین کنگره ملی غذای حلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پاییز 1398
 • شرکت در هفتمین کنگره بین­المللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه 1398 – تهران

طرحهای تحقیقاتی

 • همکاری در انجام طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات شیلات ایران با عنوان بررسی بسته­بندی خاویار ایران با استفاده از پوشش ­های نانو بر پایه دی­اکسید تیتانیوم و پارتیکل سیلور به منظور کاهش بار میکروبی به مسئولیت دکتر عباسعلی مطلبی (موسسه تحقیقات شیلات ایران) در سال 1390

تالیفات

 • انتشار CD آموزشی آزمون­های شیمی مواد غذایی با همکاری انتشارات انوار دانش با مجوز وزارت ارشاد 1/345 در زمستان 1390
 • ترجمه کتاب تضمین کیفیت غذا با همکاری گروه مترجمین ( انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه) در سال 1391
 • انتشار CD اطلس تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی – انتشارات دانشگاه آزاد واحد سوادکوه با مجوز 1/345 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – تابستان 1391
 • تالیف کتاب استانداردهای آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی (با همکاری گروه مولفین) انتشارات دانشگاه آزاد واحد ابهر در سال 1391
 • تالیف کتاب روش تحقیق مقدماتی در علوم پایه (با همکاری گروه مولفین) موسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392
 • تالیف کتاب بررسی تاثیر بسته­بندی نانو بر روی زمان ماندگاری خاویار ایران (با همکاری گروه مولفین) موسسه LAMBERT در سال 2014
 • انتشار CD آموزشی Atlas of Food Microbiology در سال 1394 با همکاری اعضا محترم هیات علمی

داوری مقالات

 • داور مجله علمی پزشکی جندی شاپور
 • داور مجله علمی پزشکی اردبیل
 • داور مجله علمی پزشکی فسا
 •  داور مجله International Journal of Food Research
 • داور مجله International Journal of Molecular and Clinical Microbiology (IJMCM) دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
 • داور مجله علمی پزشکی رازی
 •  داور مجله Journal of Pharmaceutical Research International
 •  داور مجله of Pathogen Research  International Journal
 • داور مجله UTTAR Pradesh Journal of Zoology
 • داور مجله Annual Research & Review in Biology
 • داور مجله South Asian Journal of Research in Microbiology
 • داور مجله Biotechnology Journal International

علیرضا مختاری

PhD باکتری شناسی

شما می توانید فایل پی دی اف رزومه را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فایل پی دی اف
دانلود فایل پی دی اف