شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت آزمایشگاه آتیه

خط مشی کیفیت آزمایشگاه آتیه

آزمايشگاه آتیه با به‌کارگيري روش‌هاي بين المللي و ملي ایران، مانند استانداردهاي17025, 9001  ISO بعنوان يكي از از ازمایشگاه های توانمند بوده، كه در راستاي تحقق اهداف كلان فعاليت مي‌نمايند.

اين آزمايشگاه‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارايه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده‌اند:

-به ‌كارگيري افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمايشگاه‌، براي اطمينان از انجام صحيح و دقيق آزمون ها.

-ايجاد انگيزه، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.

-توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌هاي مرتبط، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات.

-ارتباط مناسب با تامين‌كنندگان و پيمانكاران ‌صلاحيت‌دار.

-بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه .

-پيگيري به ‌موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان و ارزيابي رضايت مندي آنان.

-پيشگيري کاهش ريسک هاي خطر و جنبه هاي زيست محيطي موجود در آزمايشگاه.

براي دستيابي به اين موارد، آزمايشگاه آتیه در صدد است که سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC 17025:2005   طراحي نماید، مدير اين آزمايشگاه‌ خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌، فراهم آورد

مدیر آزمایشگاه                             

دکتر علیرضا مختاری                 

دانلود فایل PDF خط مشی کیفیت

دانلود فایل PDF خط مشی کیفیت
دانلود فایل PDF خط مشی کیفیت