شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز در راستای پیشرفت و تحقق اهداف در اولین رویداد استارتاپی و ملی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شکرت و محصولات خود را به معرض نمایش شرکت کنندگان قرار داد.

Leave a Comment