ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت
ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت

مشخصات مالک
شرکت تامین آتیه سلامت البرز با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ۳۳۷۲۱ ،شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۳۸۴۱۵ ،نشانی: استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش
مرکزي ، شهر فردیس، محله فردیس ، کوچه گلها(۸ متري) ، کوچه البرز ، پلاك ۰ ، طبقه اول، کد پستی: ۳۱۷۵۸۴۳۵۴۱ ،تابعیت جمهوري اسلامی ایران
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی
طبقه ۵ :معرف هاي تشخیصی براي مقاصد دامپزشکی،
طبقه ۱۰ :کیت هاي آزمایشگاهی، اتاقک رشد آزمایشگاهی،
طبقه ۴۲ :خدمات آزمایشگاهی(علمی)،
طبقه ۴۴ :خدمات دامپزشکی،
تاریخ شروع اعتبار: ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ تاریخ پایان اعتبار: ۲۱/۱۲/۱۴۱۰ مدت سال

دانلود فایل ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت