شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت
ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت

مشخصات مالک
شرکت تامین آتیه سلامت البرز با مسئولیت محدود، شماره ثبت: 33721 ،شناسه ملی: 14007338415 ،نشانی: استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش
مرکزي ، شهر فردیس، محله فردیس ، کوچه گلها(8 متري) ، کوچه البرز ، پلاك 0 ، طبقه اول، کد پستی: 3175843541 ،تابعیت جمهوري اسلامی ایران
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی
طبقه 5 :معرف هاي تشخیصی براي مقاصد دامپزشکی،
طبقه 10 :کیت هاي آزمایشگاهی، اتاقک رشد آزمایشگاهی،
طبقه 42 :خدمات آزمایشگاهی(علمی)،
طبقه 44 :خدمات دامپزشکی،
تاریخ شروع اعتبار: 21/12/1400 تاریخ پایان اعتبار: 21/12/1410 مدت سال

دانلود فایل ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت