ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت
ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت

مشخصات مالک
شرکت تامین آتیه سلامت البرز با مسئولیت محدود، شماره ثبت: 33721 ،شناسه ملی: 14007338415 ،نشانی: استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش
مرکزي ، شهر فردیس، محله فردیس ، کوچه گلها(8 متري) ، کوچه البرز ، پلاك 0 ، طبقه اول، کد پستی: 3175843541 ،تابعیت جمهوري اسلامی ایران
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی
طبقه 5 :معرف هاي تشخیصی براي مقاصد دامپزشکی،
طبقه 10 :کیت هاي آزمایشگاهی، اتاقک رشد آزمایشگاهی،
طبقه 42 :خدمات آزمایشگاهی(علمی)،
طبقه 44 :خدمات دامپزشکی،
تاریخ شروع اعتبار: 21/12/1400 تاریخ پایان اعتبار: 21/12/1410 مدت سال

دانلود فایل ثبت رسمی برند شرکت به نام آتیه سلامت