شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز در جهت سهولت امر مراکز آزمایشگاهی و دانشگاهی و تحقیقاتی اقدام به تولید کیتهای مختلف رنگ امیزی و معرفها و محلولهای و تیترازول های آزمایشگاهی با کیفیت و قیمت مناسب نموده است.

Leave a Comment