شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
توانمندی های تحقیقاتی آتیه سلامت

توانمندی های تحقیقاتی آتیه سلامت

با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز  لازم به ذکر است که آزمونهای تشخیصی بر پایه ملکولی PCR وRT-PCR و REAL TIME PCR جهت تشخیص بسیاری از بیماریها و شناسایی عوامل بیماریزا در آزمایشگاه دامپزشکی آتیه در حوزه طیور، دامهای بزرگ (گاو و گوسفند و بز و اسب) و حیوانات خانگی (سگ و گربه) مدون، اجرایی و در حال انجام می باشد :

شناسایی عوامل بیماریزای میکروبی

 • بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و سینوویه
 • شناسایی مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ( عامل بیماری یون)
 • شناسایی عوامل سقط شامل: کلامیدیا، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما، کمپیلوباکتر فتوس و ونرالیس، سالمونلا، لیستریا، کوکسیلا بورنتی،
 • شناسایی کلامیدیا پسی تاسی
 • شناسایی مایکوپلاسما آگالاکتیه، پوتریفاسینس، مایکوئیدس، کاپریکولوم و بویس
 • شناسایی مورینه باکتریوم اویس (پسودوتوبرکولوزیس)
 • شناسایی آرکانوباکتر پیوزن
 • شناسایی ویبریو
 • شناسایی اورنیتوباکتر
 • شناسایی کلستریدیوم پرفرنژنس، شوآی، سپتیکوم، دیفیسیل
 • شناسایی انواع توکسین های کلستریدیوم پرفرنژنس
 • شناسایی یرسینیا
 • شناسایی انواع سالمونلا اینفانتیس، تیفی موریوم، اینتریتیدیس
 • شناسایی استاف اورئوس
 • شناسایی اشریشیا کلی O157
 • شناسایی بارتونلا
 • شناسایی لاکتوباسیلوسها
 • شناسایی باسیلوس لیکنی فرمیس
 • شناسایی هلیکوباکتر پیلوری

شناسایی عوامل بیماریزای ویروسی

 • شناسایی آبله طیور
 • شناسایی آبله در گوسفند و بز
 • شناسایی بیماری ویروسی MCF
 • شناسایی اکتیمای واگیر
 • شناسایی تب سه روزه BEFV
 • شناسایی BRSV
 • شناسایی IBR
 • شناسایی BLV
 • شناسایی BVD
 • شناسایی دیستمپر CDV
 • شناسایی پاروو ویروس CPV
 • شناسایی PBFD
 • شناسایی هرپس ویروس در سگ CHV
 • شناسایی نیوکاسل
 • شناسایی BDV

شناسایی عوامل انگلی

 • شناسایی توکسوپلاسما
 • شناسایی بابزیا
 • شناسایی تیلریا
 • شناسایی نئوسپورا کنینوم
 • شناسایی تریکوموناس

شناسایی عوامل قارچی

 • شناسایی توکسین زیرالنون
 • شناسایی توکسین آفلاتوکسین
 • شناسایی T2

شناسایی بافت شناسی و ماهیت پروتئین ها

 • شناسایی کلیه بافتهای غیر مجاز در تعیین ماهیت گوشت های غیر مجاز و حرام گوشت
 • شناسایی ماهیت گوشت در فرآورده های پروتئینی