توانمندی های تحقیقاتی آتیه سلامت

توانمندی های تحقیقاتی آتیه سلامت

با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز  لازم به ذکر است که آزمونهای تشخیصی بر پایه ملکولی PCR وRT-PCR و REAL TIME PCR جهت تشخیص بسیاری از بیماریها و شناسایی عوامل بیماریزا در آزمایشگاه دامپزشکی آتیه در حوزه طیور، دامهای بزرگ (گاو و گوسفند و بز و اسب) و حیوانات خانگی (سگ و گربه) مدون، اجرایی و در حال انجام می باشد :

شناسایی عوامل بیماریزای میکروبی

 • بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و سینوویه
 • شناسایی مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ( عامل بیماری یون)
 • شناسایی عوامل سقط شامل: کلامیدیا، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما، کمپیلوباکتر فتوس و ونرالیس، سالمونلا، لیستریا، کوکسیلا بورنتی،
 • شناسایی کلامیدیا پسی تاسی
 • شناسایی مایکوپلاسما آگالاکتیه، پوتریفاسینس، مایکوئیدس، کاپریکولوم و بویس
 • شناسایی مورینه باکتریوم اویس (پسودوتوبرکولوزیس)
 • شناسایی آرکانوباکتر پیوزن
 • شناسایی ویبریو
 • شناسایی اورنیتوباکتر
 • شناسایی کلستریدیوم پرفرنژنس، شوآی، سپتیکوم، دیفیسیل
 • شناسایی انواع توکسین های کلستریدیوم پرفرنژنس
 • شناسایی یرسینیا
 • شناسایی انواع سالمونلا اینفانتیس، تیفی موریوم، اینتریتیدیس
 • شناسایی استاف اورئوس
 • شناسایی اشریشیا کلی O157
 • شناسایی بارتونلا
 • شناسایی لاکتوباسیلوسها
 • شناسایی باسیلوس لیکنی فرمیس
 • شناسایی هلیکوباکتر پیلوری

شناسایی عوامل بیماریزای ویروسی

 • شناسایی آبله طیور
 • شناسایی آبله در گوسفند و بز
 • شناسایی بیماری ویروسی MCF
 • شناسایی اکتیمای واگیر
 • شناسایی تب سه روزه BEFV
 • شناسایی BRSV
 • شناسایی IBR
 • شناسایی BLV
 • شناسایی BVD
 • شناسایی دیستمپر CDV
 • شناسایی پاروو ویروس CPV
 • شناسایی PBFD
 • شناسایی هرپس ویروس در سگ CHV
 • شناسایی نیوکاسل
 • شناسایی BDV

شناسایی عوامل انگلی

 • شناسایی توکسوپلاسما
 • شناسایی بابزیا
 • شناسایی تیلریا
 • شناسایی نئوسپورا کنینوم
 • شناسایی تریکوموناس

شناسایی عوامل قارچی

 • شناسایی توکسین زیرالنون
 • شناسایی توکسین آفلاتوکسین
 • شناسایی T2

شناسایی بافت شناسی و ماهیت پروتئین ها

 • شناسایی کلیه بافتهای غیر مجاز در تعیین ماهیت گوشت های غیر مجاز و حرام گوشت
 • شناسایی ماهیت گوشت در فرآورده های پروتئینی