باکتری ها به دلیل ساختار ژنتیکی خود انواع مختلفی دارند. گاهی این اختلاف به حدی است که می توان دو باکتری را با 30% اختلاف ژنتوتیپی(ژنتیکی) دو گونه جدا از هم نامید. زمانی که این اختلاف ژنتیکی به کمتر از 12% کاهش یابد دو باکتری متعلق به یک گونه می باشد که به آن سوش باکتری می گویند. به بیان دیگر سوش میکروبی(strian) به یافته های بدست آمده از یک کشت خالص را می گویند که از نظر ژنتیکی تنها 12% با هم تفاوت دارند.
برای هماهنگی دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس : ۴۷۷۱۳۳۰-۰۹۹۲

۰۹۱۹-۶۹۷۷۵۲۲

۰۹۱۲-۳۶۵۳۱۱۵

۰۲۶-۳۶۵۶۰۵۸۶

اینستاگرام: labatieh

تلگرام : t.me/Atiehlab

Leave a Comment