تشخیص انواع بیماری های اسب از جمله بیماری های کم خونی ویروسی عفونی اسب، تیلریا و بایزیا و آناپلاسما به روش ملکولی توسط متخصصین مجرب درازمایشگاه آتیه انجام  میشود.

برای هماهنگی حضور در آزمایشگاه با شماره های آزمیشگاه از ۸ الی ۱۶ تماس حاصل فرمایید.

۰۲۶۳۶۵۶۰۵۸۶ – ۰۹۹۲۴۷۷۱۳۳۰ 

Leave a Comment