آزمایشگاه آتیه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی درفصل بهار نموده است.

کارگاه ها بصورت عملی، آنلاین،حضوری و به صورت خصوصی و گروهی برگزار می شود.

امتیاز شرکت در کارگاه های آموزشی: دریافت گواهینامه کارآموزی موردتایید شرکت دانش بنیان آتیه سلامت البرز، همکار معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی و آزمایشگاه همکارغذاودارو

این دوره ها به ارتقاء شغلی و رفع اشکالات تخصصی دانشجویان و کارشناسان کمک شایانی خواهد کرد.

 

Leave a Comment