برگزاری دوره های کارآموزی در نیمه دوم سال 

همراه با ارائه مدرک معتبر

زیر نظر بهترین اساتید 

شماره های تماس :   ۴۷۷۱۳۳۰-۰۹۹۲

                                   ۰۹۱۹-۶۹۷۷۵۲۲  

                                   ۰۹۱۲-۳۶۵۳۱۱۵

                     ۰۲۶-۳۶۵۶۰۵۸۶

  اینیستاگرام:       labatie

                                                          

    تلگرام : t.me/Atiehlab 

             

 

 

Leave a Comment