شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
هماتولوژی و بیوشیمی
  • هماتولوژی و بیوشیمی
  • انجام کلیه آزمونهای خون شناسی در کلیه حیوانات با تخصصی دامپزشکی
  • انجام آزمونهای بیوشیمی با دستگاه اتوآنالایزر تخصصی و اتوماتیک