شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز
  • اندازه گیری انواع توکسین­ ها و سموم در بخش سم شناسی
  • اندازه­ گیری بقایای آنتی بیوتیکی محصولات (شیر، گوشت، عسل)
  • اندازه­ گیری انواع سموم مواد غذایی