• انواع توکسین­ ها و سموم در بخش سم شناسی
  • اندازه­ گیری بقایای آنتی بیوتیکی محصولات (شیر، گوشت، عسل)