شرکت دانش بنیان تامین اتیه سلامت البرز در راستای ارائه خدمات شناسایی عوامل ایجاد کننده سقط در گوسفند-بز و گاو را بررسی و به روش ملکولی در اسرع وقت شناسایی می نماید.

Leave a Comment