انجام کلیه آزمونهای آنالیز خوراک دام و طیور و حیوانات خانگی و پرندگان زینتی در شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز- آزمایشگاه آتیه- با مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی جهت رائه خدمات به کلیه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

Leave a Comment