آزمون های تشخیصی بر پایه ملکولی PCR و RT-PCR جهت تشخیص بسیاری از بیماری ها و شناسایی عوامل بیماریزا درآزمایشگاه دامپزشکی آتیه درحوزه طیور،دامهای بزرگ(گاو،گوسفند،بز و اسب) و حیوانات خانگی (سگ و گربه)با روش اجرایی مدون در حال فعالیت می باشد .

 

  • شناسایی عوامل بیماریزای میکروبی

۱- بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و سینوویه
۲- شناسایی مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ( عامل بیماری یون)
۳- شناسایی عوامل سقط شامل: کلامیدیا، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما، کمپیلوباکتر فتوس و ونرالیس، سالمونلا، لیستریا و کوکسیلا بورنتی
۴- شناسایی کلامیدیا پسی تاسی
۵- شناسایی مایکوپلاسما آگالاکتیه، پوتریفاسینس، مایکوئیدس، کاپریکولوم و بویس
۶- شناسایی مورینه باکتریوم اویس (پسودوتوبرکولوزیس)
۷- شناسایی آرکانوباکتر پیوژن
۸- شناسایی ویبریو
۹- شناسایی اورنیتوباکتر
۱۰- شناسایی کلستریدیوم پرفرنژنس، شوآی، سپتیکوم، دیفیسیل
۱۱- شناسایی انواع توکسین های کلستریدیوم پرفرنژنس
۱۲- شناسایی یرسینیا
۱۳- شناسایی انواع سالمونلا اینفانتیس، تیفی موریوم، اینتریتیدیس
۱۴- شناسایی استاف اورئوس
۱۵- شناسایی اشریشیا کلی O157
۱۶- شناسایی بارتونلا
۱۷- شناسایی لاکتوباسیلوسها
۱۸- شناسایی باسیلوس لیکنی فرمیس
۱۹- شناسایی هلیکوباکتر پیلوری

  •  شناسایی عوامل بیماریزای ویروسی

۱- شناسایی آبله طیور
۲- شناسایی آبله در گوسفند و بز
۳- شناسایی بیماری ویروسی MCF
۴- شناسایی اکتیمای واگیر
۵- شناسایی تب سه روزه BEFV
۶- شناسایی BRSV
۷- شناسایی IBR
۸- شناسایی BLV
۹- شناسایی BVD
۱۰- شناسایی دیستمپر CDV
۱۱- شناسایی پاروو ویروس CPV
۱۲- شناسایی PBFD
۱۳- شناسایی هرپس ویروس در سگ CHV
۱۴- شناسایی نیوکاسل
۱۵- شناسایی BDV

  • شناسایی عوامل انگلی

۱- شناسایی توکسوپلاسما
۲- شناسایی بابزیا
۳- شناسایی تیلریا
۴- شناسایی نئوسپورا کنینوم
۵- شناسایی تریکوموناس

  •  شناسایی عوامل قارچی

۱- شناسایی توکسین زیرالنون
۲- شناسایی توکسین آفلاتوکسین
۳- شناسایی T2

  • سایر

۱-شناسایی ماهیت گوشت در فرآورده های پروتئینی به روش ملکولی
۲- تعیین جنسیت پرندگان
۳-شناسایی ژنهای همو و هترو (چندقلوزایی) در گوسفندان

برای هماهنگی دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس : ۴۷۷۱۳۳۰-۰۹۹۲
۰۲۶-۳۶۵۶۰۵۸۶

اینستاگرام: labatieh

Leave a Comment