آزمايشگاه دامپزشکي آتيه کرج

به لطف پروردگار شرکت تولیدی ، تحقیقاتی،تشخیصی تامین آتیه سلامت البرز(آزمایشگاه آتیه)با بهره گیری از کادر مجرب ،متخصص،متعهد با داشتن امکانات آزمایشگاهی و فضای فیزیکی مناسب پا به عرصه نهاده و امید است با همکاری کلیه متخصصین عزیز در مسیر توسعه سلامت و ارتقای بهداشت عمومی در زمینه  دامپزشکی گام های استواری برداشته شود.

دکتر علیرضا مختاری

مدیر عامل شرکت تامین آتیه سلامت البرز

(آزمایشگاه آتیه)

۱-اندازه گیری انواع توکسین­ها و سموم در بخش سم شناسیاندازه­ گیری بقایای آنتی­بیوتیکی محصولات (شیر، گوشت، عسل)

۲-اندازه­گیری انواع سموم مواد غذایی
۳-بخش شیمی و آنالیز خوراک

تغذیه و جیره نویسی
انجام کلیه آزمون­های تجزیه خوراک دام و طیور

۴-بخش سرولوژی، کلینیکال پاتولوژی و بیوشیمی

کلیه تست­های تشخیصی بیماری­های مختلف بر پایه الایزا (دام­، طیور، آبزیان)
انجام آزمون­های تعیین مقادیر مختلف فاکتورهای سرمی خون
آزمایشات سرولوژی و ایمنی و خون­شناسی

۵-بخش میکروبی

آزمایشات میکروبی آب
کشت و جداسازی کلیه عوامل بیماریزای مختلف (دام­، طیور، آبزیان و زنبور عسل) و انجام آزمون آنتی­بیوگرام
انجام آزمون­های میکروبی مواد غذایی مختلف
انجام آزمون­های قارچی

۶-بخش هیستوپاتولوژی

تعیین ماهیت بافت­­های مجاز و غیر مجاز در زمینه تقلبات فرآورده­های گوشتی (روش هیستوتکنیک و مولکولی)
آزمایشات پاتولوژی

۷-بخش ملکولی

انجام کلیه آزمون­های ملکولی تشخیصی (PCR, RT-PCR, Real Time PCR)

۸-کنترل کیفی محصولات بیولوژیکی

۹-بخش بالینی

مامایی و بیماری­های تولید مثل
ورم پستان
جراحی
داخلی
آبزیان

۱۰-بخش تحقیقاتی

مشاوره­ توسط متخصصین مجرب در حوزه­های مختلف دامپزشکی (تشخیصی-درمانی) به دامداران محترم
انجام پروژه IVFدر بخش دامپزشکی جهت بهره­وری بیشتر (در حال راه اندازی)
تلقیح مصنوعی
انجام امور تحقیقاتی ملکولی
انجام پروژه­های پژوهشی تجربی

Leave a Comment